anh1

Thủ tục - Hồ sơ Đăng ký SMS Brand Name

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XÉT DUYỆT BRANDNAME SMS

Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng

Quý khách Download Phiếu Yêu Cầu cung cấp Brand Name tại đây để điền thông tin yêu cầu dịch vụ

Bước 2: Soạn hợp đồng

Quý khách gửi thông tin yêu cầu qua Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để chúng tôi soạn hợp đồng, bao gồm 2 giấy tờ sau:

- 1. Phiếu Yêu Cầu cung cấp Brand Name

- 2. Bản Scan / Chụp ảnh giấy phép kinh doanh

Khi nhận đã được thông tin VIETTEL sẽ soạn hợp đồng và gửi quý khách ký tên, đóng dấu hoàn thiện bộ hồ sơ hợp đồng

Bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

- Bản Scan hợp đồng

- Bản Scan Phiếu Yêu Cầu cung cấp Brand Name

- Bản Scan Giấy phép đăng ký kinh doanh

- Bản Scan CMND của người đại diện pháp luật

Bước 3: Tạo tài khoản

Khi bộ hồ sơ cung cấp Brand Name của quý khách đầy đủ, Viettel tại tài khoản trên hệ thống và gửi thông tin đăng nhập cho khách hàng

Bước 4: Thanh toán Phí xét duyệt Brand Name

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống thanh toán, kích hoạt phí xét duyệt Brand Name

Bước 5: Xét duyệt và sử dụng

Viettel tiến hành xét duyệt và gửi hồ sơ qua MobiFone, VinaFone xét duyệt Brand Name

Sau 01 ngày Viettel xét duyệt xong Brand Name, quý khách có thể sử dụng thử trong 10 ngày. Sau 07 ngày Vina và Mobi xét duyệt xong.

Thông tin liên hệ:

Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch Brandname Viettel vui lòng liên hệ

Hotline: 0972 411 888 - 098 2323 141