anh1

Thủ tục xét duyệt với cửa hàng, hộ kinh doanh

Thông thường Hộ kinh doanh cá thể trong đăng ký kinh doanh sẽ không được lấy tên Tiếng Anh mà thường đứng tên chủ hộ. Nhưng hầu hết các cửa hàng Kinh doanh đều lấy tên tiếng anh trên biển hiệu do vậy muốn đặt tên Brand Name SMS để gửi tin nhắn như ở trên biển hiệu thì quý khách phải chụp ảnh biển hiệu có địa chỉ trùng với địa chỉ đăng ký trên đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.

Những trường hợp như thế này thì khai mạng Viettel có thể 99% được nhưng mạng ngoài thì thành công khoảng 80%

Đối với cửa hàng, hộ kinh doanh cá thể thì để xét duyệt Brand Name SMS trên các nhà mạng cần làm các thủ tục như sau:

1. In Hợp đồng điền thông tin, ký tên

2. In Phiếu yêu cầu điền thông tin ký tên

(Download mẫu hợp đồng+ Phiếu Yêu Cầu)

3. Giấy phép kinh doanh bản gốc hoặc photo công chứng

4. CMND người đại diện pháp luật bản gốc hoặc photo công chứng

5. Chụp ảnh biển hiệu cửa hàng, trên biển hiệu có ghi địa chỉ trùng với địa chỉ trên Giấy phép doanh doanh

Sau khi đầy đủ 5 giấy tờ trên quý khách chụp ảnh hoặc scan rồi gửi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để chúng tôi kiểm tra và tiến hành xét duyệt thương hiệu cho quý khách.

Thủ tục xét duyệt với cửa hàng, hộ kinh doanh