anh1

Bước 3: Gửi tin nhắn cho các nhóm Khách hàng

Sau khi đã thêm khách hàng vào các nhóm như ở Bước 2. Quý khách thao tác gửi tin nhắn hàng loạt tới các khách hàng trong một hay nhiều nhóm như sau

1. Chọn nhóm khách hàng cần gửi

1

Chọn nhóm rồi bấm mục mục: Gửi SMS cho tập khách hàng này

2. Nhập nội dung tin nhắn và gửi

2

Nhập nội dung tin nhắn

3

Kéo xuống và bấm vào Gửi SMS cho tập khách hàng này

4

Kiểm tra lại thông tin và bấm nút Xác nhận để gửi

Bước 3: Gửi tin nhắn cho các nhóm Khách hàng