anh1

Bước 2: Tải danh sách khách hàng vào hệ thống

Để thêm mới quản lý danh sách khách hàng quý khách vào mục: Bước 1 - NGƯỜI NHẬN

I. Tạo nhóm khách hàng

- Các khách hàng được chia thành nhiều nhóm khác nhau để dễ quản lý trong việc thực hiện các chiến dịch gửi tin

1

Tạo nhóm khách hàng

II. Thêm khách hàng vào nhóm

Nguyên tắc: Bấm vào nút Thêm KH từ Exel 3asau đó:

1. Download template mẫu về máy tính

3

2. Mở File Template mẫu vừa download vềNhập hoặc Copy danh sách SĐT khách hàng vào cột B - Số điện thoại (Các mục khác để trống, nhưng không được xóa đi hay thay đổi định dạng)

31

3. Tải File Template mẫu đã thêm SĐT khách hàng lên hệ thống vào nhóm tương ứng

 

4

5

Kết quả sau khi thêm KH thàng công

Sau khi thêm thành công ở mục danh sách nhóm hiện lên số lượng khách hàng của mỗi nhóm

Bước 2: Tải danh sách khách hàng vào hệ thống