anh1

Kích hoạt yêu cầu và thanh toán phí xét duyệt BrandName trên hệ thống

Để xét duyệt BrandName thì quý khách cần thực hiện yêu cầu Xin cấp BrandName trên hệ thống từ tài khoản của mình

Thao tác Thực hiện:

1. Đăng nhập vào hệ thống như Bước 1

2. Sau khi đăng nhập xong vào phần Cấu hình - Tin nhắn

b1

Bấm nút: Thêm số điện thoại / Brandname gửi tin nhắn

b2

Chọn BrandName gửi tin, nhập tên BrandName và bấm nút Lưu lại

b3

Bấm nút Đồng ý để thanh toán 100.000 VNĐ phí xét duyệt BrandName trên VinaPhone

Sau khi hoàn thành bước này quý khách vui lòng gọi điện hoặc gửi tin nhắn về Hotline: 098 100 2424 hoặc 098 101 2424 để chúng tôi tiến hành xét duyệt và cấp BrandName luôn cho quý khách trong thời gian sớm nhất.

Kích hoạt yêu cầu và thanh toán phí xét duyệt BrandName trên hệ thống